loader

Publicatie datum: februari 2016
Auteur: Pianoo, Expertisecentrum Aanbesteden

Tot 1 april 2013 was aanbesteden op laagste prijs in de GWW en bouwsector de gangbare wijze van gunnen. De Aanbestedingswet 2012 dwingt aanbestedende diensten ook in de GWW en bouwsector aan te besteden op basis van het gunningscriterium van Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) in plaats van op laagste prijs.

Deze handreiking helpt aanbestedende diensten bij hun zoektocht naar EMVI criteria die echt een verschil kunnen maken.

De relatie met risicogestuurd waterbeheer ligt in het feit dat het aanbesteden (de maatregel door een andere partij laten uitvoeren) op zichzelf risico’s met zich meebrengt. Die risico’s betreffen dan meestal de prijs-kwaliteit verhouding. Hoe vind je een partij die de klus kwalitatief goed en tegen een acceptabele prijs kan uitvoeren? Deze handreiking gaat over het stellen van goede kwaliteitscriteria en het beoordelen van de oplossing die de inschrijvers indienen.

In de handreiking worden ook een tweetal voorbeelden beschreven uit de watersector, namelijk de Aanbesteding van het boezembaggerwerk in het Amstelmeerkanaal en deĀ Versterking van de Hondsbossche en
Pettemerzeewering.

 

 


Trefwoorden: aanbesteden, kwaliteitscriteria, emvi, PKV, BPKV, gunningscriteria, inschrijving, Aanbestedingswet,