loader

Wat bedoelen we met PLAN?
De informatie op wiewatwater.nl is geordend op basis van de categorieën PLAN, DO, CHECK, ACT en KERN, zie ook over ons

Nadat de meest kosteneffectieve maatregel is gekozen moet de maatregel worden voorbereid: de PLAN-fase in de PDCA-cyclus.

De informatie in de categorie PLAN gaat over de voorbereiding van risicogestuurde maatregelen in het waterbeheer. Hoewel de specifieke kenmerken van risico-gestuurd waterbeheer vooral in de fasen KERN, CHECK en ACT naar voren komen, hebben een groot aantal informatiebronnen ook een directe relatie met de voorbereiding van de maatregel. Die informatie is opgenomen in de categorie PLAN.
De informatie in de categorie PLAN gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Welke randvoorwaarden (o.a. wetten) gelden er bij de uitvoering van (risicogestuurde) maatregelen in watersystemen?
• Welke aspecten (o.a. ecologische waarden) moeten betrokken worden bij de voorbereiding van (risicogestuurde) maatregelen in watersystemen?
• Welke aspecten zijn belangrijk bij de uitbesteding van (risicogestuurde) maatregelen in het watersysteem?


Geen artikelen gevonden in deze categorie.