loader


De informatie in de subcategorie uitbesteden en aanbesteden gaat onder meer in op de volgende vragen:
• Welke manieren zijn er om de uitvoering van (risicogestuurde) maatregelen in een watersysteem uit te besteden?
• Waarmee moet allemaal rekening worden gehouden bij het aanbesteden van (risicogestuurde) maatregelen in een watersysteem?
• Welk praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied van het uitbesteden en aanbesteden van (risicogestuurde) maatregelen in het watersysteem?