Waterwet (Handboek Water/ Infomil)

Publicatie datum:
Auteur: Kenniscentrum InfoMil Rijkswaterstaat

De Waterwet regelt in hoofdzaak het beheer van watersystemen, waaronder waterkeringen, oppervlaktewater- en grondwaterlichamen. De wet is gericht op het voorkomen dan wel …

Lees meer