loader


De informatie in de subcategorie risico-gestuurd waterbeheer gaat onder meer in op de volgende vragen:

  • Wat is risicosturing?
  • Wat voegt risicosturing toe aan beheer/onderhoud (van watersystemen)?
  • Hoe pas je risico-gestuurd waterbeheer toe?
  • Welke theorieën, methodes en praktijkvoorbeelden zijn er van risico-gestuurd waterbeheer?