loader


De informatie in de subcategorie functioneren en kwaliteit gaat onder meer in op de volgende vragen:

  • Welke functies heeft een watersysteem?
  • Wat is ‘goed functioneren’ en ‘kwaliteit’ en hoe druk je dat uit?
  • Welke theorieën, methodes en praktijkvoorbeelden zijn er over functioneren en kwaliteit (van watersystemen).