loader


Data-gestuurd waterbeheer is waterbeheer waarbij beslissingen (ook) worden gebaseerd op data over het watersysteem. De informatie in de subcategorie data-gestuurd waterbeheer gaat onder meer in op de volgende vragen:

  • Wat is datasturing?
  • Wat voegt datasturing toe aan beheer en onderhoud (van watersystemen)?
  • Hoe pas je data-gestuurd waterbeheer toe?
  • Welke theorieën, methodes en praktijkvoorbeelden zijn er van datagestuurd waterbeheer?