loader


De informatie op wiewatwater.nl is geordend op basis van PLAN-DO-CHECK-ACT, zie ook over ons.

Naast de informatie in de categorieën PLAN, DO, CHECK en ACT is ook informatie ondergebracht in de categorie ‘KERN’. Het PDCA-proces doorlopen is namelijk geen doel op zich. Het doel -de kern- van het nemen van maatregelen is de prestaties van het watersysteem op het gewenste niveau te krijgen, met andere woorden: het watersysteem goed te laten functioneren.

De categorie KERN gaat over het achterliggende doel van dit alles: een goed functionerend watersysteem. Daarnaast is in de categorie KERN informatie opgenomen over categorie-overstijgende en algemene onderwerpen, zoals assetmanagement en risicosturing.

De informatie in de categorie KERN gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Welke theorieën, methodieken en voorbeelden zijn er op het gebied van functies, functioneren en kwaliteit (van een watersysteem)?
• Wat is assetmanagement, hoe doe je het en wat is de relatie met waterbeheer?
• Wat is risicosturing, hoe doe je het en wat is de relatie met waterbeheer?
• Wat is datasturing, hoe doe je het en wat is de relatie met waterbeheer?