loader

Wat bedoelen we met DO?

De informatie op wiewatwater.nl is geordend op basis van de categorieën PLAN, DO, CHECK, ACT en KERN, zie ook over ons.

Nadat de meest kosteneffectieve maatregel is gekozen en voorbereid, moet de maatregel worden uitgevoerd: de DO-fase in de PDCA-cyclus.

De categorie DO gaat over de daadwerkelijke uitvoering van risicogestuurde maatregelen in het waterbeheer.

Hoewel de specifieke kenmerken van risico-gestuurd waterbeheer vooral in de fasen KERN, CHECK en ACT naar voren komen, hebben een groot aantal informatiebronnen ook een directe relatie met de daadwerkelijke uitvoering van de maatregel. Die informatie is opgenomen in de categorie DO.

De informatie in de categorie DO gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Welke (risicogestuurde) uitvoeringsmaatregelen zijn er?
• Hoe onderhoud je oppervlaktewateren risico-gestuurd?
• Hoe onderhoud je objecten als dijken en sluizen risico-gestuurd?


Geen artikelen gevonden in deze categorie.