loader

De informatie in de subcategorie vormen van uitvoeringsmaatregelen gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Welk type maatregelen zijn er in het kader van (risico-gestuurd) waterbeheer?
• Wat zijn de kenmerken (bijvoorbeeld kosteneffectiviteit) van waterbeheermaatregelen?
• Welke praktijkvoorbeelden zijn er op het gebied van risicogestuurde waterbeheermaatregelen?


Geen artikelen gevonden in deze categorie.