loader


Wat bedoelen we met CHECK?
De informatie op wiewatwater.nl is geordend op basis van de categorieën PLAN, DO, CHECK, ACT en KERN, zie ook over ons.

In de CHECK-fase van de PDCA-cyclus wordt gekeken in welke mate het (water)systeem functioneert, of het (water)systeem presteert zoals het zou moeten. Ingeval van risico-sturing wordt in de CHECK-fase de risico-inventarisatie uitgevoerd.

 

Daarbij worden faalkans en faaleffect van de onderdelen van het watersysteem bepaald en in een register verwerkt.

De informatie in de categorie CHECK gaat over het meten en berekenen (monitoring en modellering) van het functioneren van het watersysteem, nu en in de toekomst, en het vergelijken daarvan met de norm of faaldefinitie.
De informatie in de categorie CHECK gaat onder meer in op de volgende vragen:

• Hoe bepaal je wat de norm en faaldefinitie moeten zijn?
• Hoe voer je een risico-inventarisatie uit?
• Welke methoden en technieken voor monitoring zijn er en wat is de relatie met risico-sturing?
• Welke methoden voor modellering zijn er en wat is de relatie met risico-sturing?