loader

Publicatie datum: december 2009
Auteur: Atul Gawande

Dit boek, geschreven door een ervaren chirurg, is een pleidooi voor iets waar menig expert zeer allergisch voor is: de checklist. Daarbij beperkt de schrijver zich in zijn onderbouwing zeker niet tot het medische werkveld, maar heeft het ook over de organisatie van de hulpverlening tijdens overstromingen (New Orleans 2005) en over de luchtvaart.

De schrijver geeft aan dat vele werkvelden zo complex zijn geworden dat het werk niet goed meer door het menselijk brein alleen kan worden uitgevoerd. We hebben bij bepaalde complexe werkprocessen hulp nodig om eenvoudige maar essentiële stappen in het werkproces niet over te slaan als gevolg van de omstandigheden op dat moment of gewoon door nonchalance.

Voortbordurend op het feit dat de luchtvaart al heel lang met succes met checklists werkt (denk aan de preflight checklist voor piloten), onderbouwd de schrijver waarom en hoe checklists flink kunnen bijdragen aan de effectiviteit en efficiency van tal van werkprocessen in vele werkvelden. Hij komt daarbij ook met indrukwekkende cijfers over de afname van het aantal sterfgevallen door medische fouten na de introductie van ‘preflight-checklists’ bij operaties.

De schrijver geeft ook aan dat een checklist alleen vaak niet zal werken. De weerstand om te gaan werken met checklists is zeker bij de oudere rotten in het vak groot. Vaak ziet men een checklist als papieren tijger en irritant en bovenal als belediging voor het vakmanschap. Daarom is bewustwording van nut en noodzaak en opleiding om te werken met dit hulpmiddel absoluut noodzakelijk als men gaat werken met checklists.

De relevantie voor risicogestuurd waterbeheer is duidelijk. Veel werkprocessen in het moderne waterbeheer zijn dermate complex dat bescherming tegen het maken van grote maar door omstandigheden snel gemaakte fouten noodzakelijk is. In termen van risicosturing: het effect van die fouten is groot en met dit hulpmiddel is de kans dat die fouten gemaakt worden significant kleiner.

Denk voor toepassingen aan rampenbestrijding (niet alleen de uitvoering maar ook het maken van plannen), het beheer (en bediening!) van vitale waterinfrastructuur maar ook het uitvoeren van metingen en bemonstering.

 


Trefwoorden: monitoring, onzekerheid, betrouwbaarheid, PDCA, assetmanagement, meetdata, beslissingen, algoritmes,

Snel schakelen binnen

  • Kern
  • Plan
  • Do
  • Check
  • Act