loader

Publicatie datum: februari 2016
Auteur: Tijdschrift Water Governance nr. 2, 2016, auteur: Aart Haitema

Dit artikel beschrijft de voordelen die assetmanagement en risicosturing voor een waterschap kunnen hebben. Het beschrijft hoe het Hoogheemraadschap van Rijnland assetmanagement heeft geïmplementeerd en wat het oplevert voor het functioneren van het waterschap.

Voor Rijnland was het gebrek aan overzicht, inzicht en sturing op nieuwbouw en onderhoud een belangrijke reden om assetmanagement te implementeren. De eerste stappen daarbij waren:

  • het onderscheiden van eerste, tweede en derdelijns onderhoud en het separaat aansturen
  • het in kaart brengen van alle assets (beheerobjecten)
  • ombuiging van onderhoudsfilosofie: van curatief en objectgeoriënteerd naar preventief en systeemgeoriënteerd

Met de systeemgeoriënteerde beheer- en onderhoudsfilosofie wordt een veel groter gebied beschouwd, waarmee je tot andere oplossingen kunt komen. In dat gebied kijk je naar de aanvoer van afvalwater via de diverse rioolsystemen en hoe het water via persgemalen bij de diverse zuiveringen wordt gebracht. Door naar het totale systeem te kijken kan het bijvoorbeeld duidelijk worden dat je gebruik kunt maken van de overcapaciteit van een naburige zuivering.

Zodra er overzicht is wordt zichtbaar hoe elke asset bijdraagt aan het geheel. In het verleden waren we gewend te kijken naar de werking en optimalisering van die werking van de asset zelf, het object, bijvoorbeeld de pomp of het gemaal. Nu beschouwen we meer de functionaliteit en het daarmee samenhangende faalrisico. Een polder met veel wateropslagmogelijkheden stelt andere eisen aan het gemaal dan de polder met weinig wateropslagmogelijkheden. In dat laatste geval moet het gemaal het altijd doen en mag de uitval niet lang duren; het effect van falen is groot. Bij de polder met veel wateropslagcapaciteit mag het gemaal best enige tijd buiten werking zijn; het faaleffect is hier kleiner. De risico- en systeembenadering geven inzicht in waar de nood het hoogst is.

De rolverdeling in assetmanagement (bijvoorbeeld asset owner, asset manager en service provider) leidt tot een besluit dat vanuit diverse gezichtspunten is bekeken en beoordeeld. Daardoor is het besluit niet alleen goed gewogen, maar heeft het ook draagvlak bij de diverse belanghebbenden.

Asset management leidt ook tot beter inzicht in de prioritering van de nieuwbouw en het onderhoud. De combinatie risicobenadering en systeembenadering geeft inzicht waar de risico’s het grootst zijn en waar de nood het hoogst is. Door daar de prioriteit aan te geven wordt het risico voor het totale watersysteem geminimaliseerd. De prestatie van het totale systeem wordt daarmee vergroot.

Zeker bij krappe middelen is die prioriteitstelling belangrijk. Hoe worden tegen de laagste kosten de risico’s zo goed mogelijk beheerd. Is dat niet waar het om gaat en wat we verplicht zijn aan onze belastingbetalers?

 

 


Trefwoorden: risicoanalyse, risico-inventarisatie, assetmanagement,

Snel schakelen binnen

  • Kern
  • Plan
  • Do
  • Check
  • Act