loader

Publicatie datum: februari 2017
Auteur: Rob Roelfsema, Sanne Hillegers (Waternet), Martine van den Boomen (Colibri Advies)

H2O Artikel

Waternet is de gemeenschappelijke organisatie van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. De sector Watersysteem van Waternet vervult taken voor het waterschap en de gemeente. Voor het waterschap gaat het om de taken: beheer waterkeringen, beheer oppervlaktewaterkwantiteit en –kwaliteit, beheer grondwater, beheer vaarwegen en nautiek en beheer eigendommen. Voor de gemeente gaat het om: beheer vaarwegen en nautiek, zorgtaak grondwater, verwijderen drijfvuil, bestrijding botulisme. Assetmanagement biedt het bestuur een hulpmiddel bij het vergroten van de doelmatigheid en efficiency en het beheersen van risico’s. Het is ook een hulpmiddel om beter in te spelen op de (veranderende) omgeving en technologische ontwikkelingen voor zowel de korte als lange termijn.

De sector Watersysteem van Waternet heeft in 2014 assetmanagement ingevoerd. Omdat assetmanagement in het watersysteembeheer nieuw is moest er de afgelopen jaren veel ontwikkeld worden. Hiervoor zijn verschillende instrumenten ontwikkeld die zijn vastgelegd in een Strategisch Asset Management Plan (SAMP). Het SAMP geeft voor een groot deel invulling aan de eisen die worden gesteld aan een strategisch assetmanagementplan. Het opstellen van een SAMP is voor een Nederlandse waterschap uniek. Het SAMP beschrijft vanuit de systematiek en structuur van assetmanagement hoe Waternet haar watersysteem wil beheren.
In de publicatie is beschreven hoe dit SAMP is opgebouwd en hoe het de sector Watersysteem helpt bij het uitvoeren van assetmanagement. Het assetmanagementplan is een levend document dat meegroeit met de verdere professionalisering van assetmanagement binnen de sector Watersysteem en binnen Waternet.


Trefwoorden: FMECA, assetmanagement, SAMP, ISO 55000, decompositie, instandhouding, 5-vragenmodel,