loader

Publicatie datum: december 2018
Auteur: Wiewatwater

In het kader van assetmanagement is de term ‘decompositie’ een veelgebruikte. Wat is decompositie nu precies en wat is het doel ervan?

Decompositie is het ontrafelen van het systeem dat beschouwd wordt in logische functionele eenheden (componenten). Het doel van dat ontrafelen is de losse onderdelen van het systeem apart te kunnen beschouwen, bijvoorbeeld door op elk onderdeel een FMECA analyse uit te voeren en die losse analyses vervolgens weer samen te voegen tot een gedegen totaalanalyse van het gehele systeem.

Bijvoorbeeld maakt een pomp in een leidingenstelsel, deel uit van dat stelsel maar heeft duidelijk een eigen specifieke functie in dat stelsel. De pomp als subsysteem heeft ook zijn eigen kenmerken, ook voor wat betreft het functioneren en falen. Als de pomp faalt, faalt ook het leidingstelsel waar de pomp in zit en mogelijk ook het hele systeem waarin het leidingsstelsel een functie heeft. Door het systeem te ontrafelen in alle subsystemen en subsubsystemen etc, en elk van die onderdelen apart te analyseren, kan met die bouwstenen een gedegen totaalanalyse van het gehele systeem worden opgebouwd.

Het hangt vooral van de beschikbare gegevens  per component af in hoeverre een systeem gedecomponeerd zou moeten worden. Als er bijvoorbeeld geen (betrouwbare) gegevens beschikbaar zijn over het faalgedrag van de componenten is het beter eerst een grofmazige kwalitatieve of semi-kwantitatieve analyse middels bijvoorbeeld FMECA uit te voeren op grotere onderdelen van het systeem.  Het oppervlaktewatersysteem kent bij de meeste waterbeheerders al een logische opdeling in eenheden, bijvoorbeeld leggervakken of hydrovakken. Het kan in eerste instantie voldoende zijn om op dat decompositie-niveau aan de slag te gaan. Als een dergelijke grofmazige (gevalideerde) analyse verhoogde faalrisico’s of faaleffecten laat zien op bepaalde locaties, kan men gericht specifieke gegevens over het exacte faalgedrag gaan inwinnen.

 


Trefwoorden: data, betrouwbaarheid, risico-inventarisatie, assetmanagement, decompositie, beslissingen,