loader

Publicatie datum: augustus 2016
Auteur: Robert B. Leitch, Douglas E. Ellsworth, US Army Corps of Engineers

Originele titel: Implementing Asset Management for the U.S. Army Corps of Engineers Civil Works

De U.S. Army Corps of Engineers (USACE) Civil Works beheert een asset portfolio ter waarde van meer dan 250 miljard dollar. Onder hun autoriteit vallen meerdere stroomgebieden en honderden projecten in 50 staten. Het is belangrijk dat de investeringen in de infrastructuur daadwerkelijk resulteren in de gewenste prestaties. Daarom heeft USACE een strategisch raamwerk ontwikkeld waarin vier hoofdonderwerpen aan bod komen: onderhoudsmanagement, monitoringsconcepten, risicoanalyses en portfolio-analyses. Doel is om verbeterde tools en processen te ontwikkelen, zodat de budgetten aan de meest risicovolle assets besteed kunnen worden. Dit alles is in lijn met de ISO 55000 assetmanagement principes en bijbehorende mondiale best practices.

Een van de concrete resultaten van het strategisch raamwerk is de ontwikkeling van ‘heat-maps’ om het baggeren van vaargeulen nabij de kust te optimaliseren. Het baggeren van de haveningang van Jacksonville gebeurde eerder elk jaar tot de volledige diepte en kostte 2 miljoen dollar per jaar. De risico-gestuurde analyse liet zien dat het baggeren efficiënter kan worden uitgevoerd door elke vier jaar te baggeren. De kosten werden daarmee gehalveerd, waarbij de bereikbaarheid voor de scheepvaart niet of nauwelijks werd beïnvloed. Met 52 grote havens in de VS en een totale kostenpost van 1 miljard dollar per jaar voor het bereikbaar houden van deze havens, kan het toepassen van deze analyse een enorme efficiëntieverbetering en kostenbesparing opleveren.


Trefwoorden: faalkans, data, FMECA, betrouwbaarheid, risicoanalyse, risico-inventarisatie, assetmanagement, beslissingen, statistiek,